بیماری های مهم خرگوش

عوامل بيماريزاي مختلفي خرگوشها را درگير و مبتلا مي*كند كه در ذيل به ذكر مهمترين آنها پرداخته مي*شود .

پاستورلوز

مهمترين عامل باكتريايي بيماريزا در خرگوشها پاستورلامولتوسيدا مي*باشد. عفونت ناشي از اين باكتري ممكن است بصورت التهاب مخاط بيني، پنوموني، التهام گوش مياني، التهاب مخاط چشم، آبسه و عفونتهاي دستگاه تناسلي، ديده شود .
متعاقب ابتلا به اين بيماري ظاهرآ ايمني ضعيفي ايجاد مي*گردد كه باعث مي*شود خيلي از خرگوشها بصورت حامل باقي مانده و باعث بقاي بيماري در محيط و ابتلاي ساير خرگوشها گردند
.
توصيه مي*شود به محض مشاهده علائم فوق جهت تشخيص و درمان بيماري خرگوش خود، به دامپزشك مراجع كنيد. وي توضيح خواهد داد كه آنتي*بيوتيكها معمولا بيماري را به ظاهر رفع و يا شدت آنرا كاهش مي*دهند، ولي بيماري ممكن است متعاقب يك فشار محيطي يا استرس، دوباره عود كند

پنوموني

در هر سني ممكن است حيوان را درگير كند
حيوان مبتلا علايمي چون تب

كاهش اشتها، التهاب مخاط بيني (ابتدا با تشرح سروزي چشمها و بيني شروع شده و سپس اين ترشحات بصورت چركي و خشك شده بر روي بيني مشاهده مي*شوند)، تنگي نفس، عطسه و سفه از خود نشان مي*دهد
.
توصيه مي*كنيم به محض مشاهده علائم فوق به دامپزشك مراجعه كنيد. در صورتيكه يكي از خرگوشهايتان مرده باشد، لاشه خرگوش مرده را هر چه سريعتر به دامپزشكتان برسانيد چرا كه مشاهده كالبدگشايي كمك زيادي به وي در تشخيص صحيح بيماري كرده و سياست درماني مناسبي براي ساير خرگوشهاي مبتلا، پايه*گذاري خواهد كرد .

آنتروتوكسمي
عامل بيماري Clostridium spiroform مي*باشد. بيماري بصورت اسهال آبكي ناگهاني ديده مي*شود كه عمدتآ بچه خرگوشهاي 2 ـ 1 ماهه را درگير مي*كند. در اكثر مواقع، خرگوش در شب سالم به نظر مي*رسد و آنگاه در روز بعد مرده يافت مي*شود. به منظور پيشگيري از بيماري رعايت نكات زير حائز اهميت است. غذا مي*بايست كيفيت خوب و فيبر بالا داشته باشد، تغيير ناگهاني در جيره صورت نگيرد و هرگونه تغيير بتدريج و در طي يك هفته انجام پذيرد. بچه خرگوشها زود از شير گرفته نشوند و غذا از 3 ـ 2 هفتگي در اختيار آنها گذاشته شود. در اين مورد نيز لاشه خرگوش مرده به تشخيص توسط دامپزشك كمك خواهد نمود. بعلت سير سريع بيماري، درمان با آنتي*بيوتيكها چندان رضايت*بخش نيست
بيماري Tyzzer

اين بيماري توسط Bacillus piliformis
در بسياري از گونه*هاي حيواين نظير خرگوش، همستر، موش و گربه ايجاد مي*گردد. بيماري با اسهال آبكي و مرگ سريع طي يك تا دو روز مشخص مي*گردد. گاهي اوقات تمام بچه خرگوشهاي يك مادر را درگير مي*كند. بيماري معمولا در سنين 3 ـ 5/1 ماهگي ديده مي*شود و مرگ و مير ممكن است تا %50 برسد. اين باسيل گرم منفي بعنوان يك جرم داخل سلولي در سلولهاي كبد و اپيتليوم سكوم مطرح مي*باشد. با توجه به اينكه حالت فعال
(Vegetativr)
باكتري در محيط ناپايدار مي*باشد، احتمال مي*رود بيماري با خوردن اسپورهاي باكتري منتقل شود.ا نتقال از طريق جفت نيز ممكن است انجام پذيرد. علايم كالبدگشايي نظير ضخيم شدن ديواره سكوم، خونريزيهاي نقطه*اي بر روي آن و نقاط نكروزه سفيد رنگ به قطر 2 ميلي*متر بر روي كبد به تشخيص بيماري توسط دامپزشك كمك خواهد نمود. وي به شما خواهد گفت كه درمان بيماري چندان موفقيت*آميز نيست، بدليل اينكه جرم داخل سلولي است و مقابله با آن مشكل است
.ميكسوماتوز

عامل بيماري ويروس Myxoma
از خانواده
Poxviridae
مي*باشد. عمده*ترين راههاي انتقال آن توسط بندپايان، كك*ها و هوا مي*باشد. جنس
Sylvilagus
منبع طبيعي ويروس مي*باشد. از اين رو اين حيوانات به اين ويروس نسبتآ مقاومند، اما خرگوشهاي آزمايشگاهي
(Oryctolaus cuniculus)
، شديدآ به بيماري مبتلا شده و مرگ و مير بالايي در جمعيت آنها رخ مي*دهد
.
خرگوش در حالت فوق حاد بيماري در ظرف يك هفته تلف مي*شود و قبل از مرگ حيوان بيحال و پلكهاي آن متورم مي*گردد. در حالت حاد، پس از گذشت يك هفته چشم*ها بي*رمق شده و تورم و در اطراف دهان، سوراخهاي بيني، مجاري تناسلي و مقعد ديده مي*شود. در خرگوشهايي كه زنده مي*مانند، پس از گذشت 10 روز از آغاز بيماري، تورم چركي پلك و ملتحمه و التهاب در قاعده گوش مشاهده مي*گردد
ممكن است ندولهايي در روي سر، پاها و گوشها ديده شود. در حالت حاد معمولا پس از گذشت 11 روز از آلودگي به ويروس، حيو ان تلف مي*شود. بهتر است به دامپزشك مراجعه كنيد تا بيماري را با مشاهده علايم كلينيكي و آسيب*شناسي تشخيص دهد
.
در نواحي كه بيماري بومي است، كنترل ناقلين باعث كنترل بيماري مي*گردد. خرگوشهاي تازه وارد مي*بايست در محلي به دور از حشرات به مدت 2 هفته قرنطينه گردند. براي ايجاد ايمني از يك واكسن زنده تخفيف حدت يافته استفاده مي*شود كه حدود 9 ماه ايمني مي*دهد

بيماري هموراژيك ويروسی(Viral hemorrhagic disease VHd )[/align] [align=RIGHT]بيماري حاد و بسيار مسري مي*باشد. اعتقاد بر اين است كه عامل بيماري عضو خانواده ويروسهاي پاروا مي*باشد. انتقال ويروس بوسيله ذرات معلق(aerosol)
و ساير ترشحات حيوان صورت مي*گيرد. انتقال مكانيكي آن توسط وسايل، انسان، جوندگان و محصولات جنسي خرگوش نيز حائز اهميت است. بچه خرگوشهاي زير 2 ماه مقاوم بوده و بيماري معمولا در خرگوشهاي شيروار و آبستن ديده مي*شود
.
دوره كمون بيماري 72 ـ 24 ساعت بوده، خرگوش ناگهان مرده يافت مي*شود و علائمي قبل از آن مشاهده نمي*گردد. در مواردي كه دوره بيماري طولاين مي*گردد، تنگي نفس و پرخوني از جمله علايمي است كه قابل رؤيت است. واگيري بيماري ممكن است تا %80 هم برسد و ميزان مرگ و مير هم حدود %90 ـ 80 مي*باشد. با ديدن علائمي چون ناراحتي تنفسي، مرگ و مير بالا و گسترش سريع بيماري مي*توان به آن مظنون شد. علائمي كه در كالبدگشايي مشاهده مي*شوند (پرخوني ريه*ها و كبد، ناي مملو از كف خون*آلود و يا غير خون*آلود، خونريزي در تيموس، پرخوني ضعيف تا مشخص و التهاب كليه*ها، طحال و كبد) به تشخيص صحيح بيماري بوسيله دامپزشك كمك خواهد نمود
.گلوله*هاي مو داخل معده (Gastric hair ball)تا قبل از اين تصور مي*شد كه بيماري گلوله*هاي مو داخل معده، خود يك بيماري اوليه است، اما بعدها مشخص گرديد كه اين بيماري يك چهره از بيماري ديگر، بوده و در و اقع ثانويه مي*باشد. بطور طبيعي خرگوشها به وفور خود را ليسيده و تميز مي*كنند كه در نتيجه اين امر مقدار زيادي مو وارد دستگاه گوارش مي*گردد. حال اگر به هر علتي، حركات دستگاه گواش كاهش يابد گلوله*هاي مو در داخل معده تجمع خواهند كرد. از عوامل مستعدكننده اين بيماري مي*توان به استرس (مثل استرس جايگاه كوچك، استرس نزديك زايمان) درد (مثل بدفرمي دندانها و طويل شدن ريشه دندانها كه ايجاد درد مي*نمايند) و ترس اشاره نمود. علايم قابل توجهي در اين بيماري مانند بي*اشتهايي، كاهش مصرف آب، كاهش مزمن وزن، افسردگي ناشي از كاهش سطح انرژي بدليل عدم اخذ و عدم مشاهده پلتهاي مدفوع به مدت 2 ـ 1 ديده مي*شود. توصيه مي*كنيم به محض مشاهده علائم فوق به دامپزشك مراجعه كنيد. وي در وهله اول با مشاهده علايم باليني و تاريخچه حيوان به بيماري مشكوك و سپس به منظور تأييد تشخيص، از راديوگرافي استفاده خواهد كرد.

منبع: گروه علمی دکتر صدقانی