سلام
افسون هستم و شاغل. در روز حدودا 8 ساعت خانه نيستم. ولي چون تنها هستم خيلي مايل به داشتن سگ هستم.
سگ بالغي كه تربيت شده باشه و آپارتماني. حداقل در رابطه با دستشويي رفتنش. و همچنين عادت به تنهاي داشته باشه. چون نمي خواهم از روي خودخواهي سگي بردارم و او از تنهايي در منزل رنج بكشه. اگه تا حالا هم اقدام نكردم به دليل همين نبودنم در طول روز در خانه است. البته 5شنبه ها و جمعه ها كامل منزل هستم.
اگر فكر مي كنيد شرايط داشتن سگ آپارتماني را دارم ممنون مي شوم مرا مطلع سازيد.
با سپاس
افسون
silentgirl2020@**********