آتش نشانان یک شاهین شکاری را که بر درختی در یک منزل مسکونی موجب ترس و وحشت ساکنان خانه شده بود در دام انداختند.
به گزارش دوهل، ساکنان منزل مسکونی در میدان رسالت، خیابان نیروی دریایی با دیدن یک پرنده شکاری که روی درخت حیاط خانه اشان نشسته بود از آتش‌نشانی خواستار کمک شدند.

پس از اعلام کمک از سوی سامانه 125، آتش‌نشانان ایستگاه 17 خود را به محل رسانده و با استفاده از ابزار و تجهیزات ویژه شاهین شکاری را در دام انداخته و به مرکز نگهداری از حیوانات منتقل کردند.