سلام من یه عروس ماده دارم براش دنبال یه نرلوتینو هستم کسی آمارداشت خبربده ممنون