مارمولک شیشه ای
مشخصات
:

دارای چین عمیق پهلویی از سر تا ناحیه مخرج؛ آثاری از اندامهای حرکتی عقبی به شکل زیاده باریک در اطراف مخرج دیده می شود؛ سوراخ گوش مشخص.

رنگ آمیزی: سطح فوقانی بدن قهوه ای روشن یا تیره، گاهی مایل به قرمز، سبز زیتونی یا زرد نخودی؛ *قسمت سر اغلب روشن تر؛ سطح شکمی روشن تر؛ جوانها خاکستری زیتونی با نوارهای تیره.

زیستگاه:

نواحی مرطوب و یا نسبتا خشک، در دامنه*ها و شیبهای صخره ای، دیوارهای سنگلاخی، توده سنگها، دره*ها، کناره رودخانه*ها با پوشش گیاهی انبوه یا پراکنده جنگلی، بوته ای، علفزار، چمنزار، باغها و نیز حاشیه شالیزارها و مزارع.

عادات و رفتار:

هنگام روز فعالیت می کنند؛ پناهگاه آنها زیر برگها، در حفره*ها، زیر بوته*ها،*سنگها و شاخه*هاست؛ از حشرات مخصوصاً ملخ*ها، لارو حشرات، کرمهای خاکی، نرمتنان، مهره داران کوچک، تخم پرندگان و خزندگان تغذیه می کنند؛ زمستان خوابی معمولاً از مهر تا آذر شروع و در اسفند تا اردیبهشت پایان می یابد؛ جفتگیری پس از اتمام زمستان خوابی، و تخمگذاری در اوایل تابستان، بین 6 تا 12 تخم سفید، کشیده با پوسته نرم در زیر سنگها، خزه*ها یا برگها می گذارند که پس از یک ماه تا 2 ماه باز می شوند؛ در طول این مدت و تا وقتی که نوزادها بتوانند شکار کنند تحت مراقبت ماده*ها هستند؛ جوانها در 2 تا 3 سالگی بالغ می شوند؛ عمر آنها در اسارت ات 55 سال گزارش شده است.

پراکندگی جهانی: شرق و جنوب شرقی اروپا تا جنوب غربی آسیا و آسیای مرکزی.

اندازه: نوک پوزه تا نخرج 500 میلیمتر دم 584 میلیمتر
ملاحظات: این گونه قبلاً تحت نام جنس Ophisaurus معرفی می شد. محل نمونه تیپیک از روسیه، استپ نارین در شمال دریای خزر می باشد.