مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری مشهد از صید یک پرنده پلیکان توسط آتش نشانان درشهر مشهد خبر داد .