این مارمولک اژدها نمای کوچک در جنگل های لامبوسانگو در اندونزی زندگی می کند. نکته ی جالب این است

که شیارهایی که روی بال این مارمولک می بیند استخوانهای دنده ی این جانور می باشد.

201101211753483222.jpg

201101211753482550.jpg

201101211753484774.jpg

201101211753481943.jpg