گیاه فریزیا

ـ خانواده: Iridaceae
ـ نام علمی: Freesia

گیاهی است دارای پیاز توپر با برگ‌های افراشته باریک به رنگ سبز روشن و گل‌های خوشه‌ای معطر شیپوری به رنگ قرمز مایل به صورتی که در زمستان و بهار ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی گیاه ۳۰ سانتی‌متر و گستردگی آن بین ۵/۲ - ۵/۱ سانتی‌متر می‌باشد...
ـ نیازها:
مکان پر نور به همراه خاک با زهکشی خوب را می‌پسندد. پیازهای توپر باید در پائیز کاشته و در طول زمستان آبیاری شوند. پس از گل‌دهی باید آنها را از خاک خارج و در مکانی خشک نگهداری نمود.

ـ ازدیاد: www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html
در پائیز از طریق کاشت پیازچه‌های شکل گرفته کنار پیاز مادری یا کشت بذر در بهار امکان‌پذیر است