من یک بچه گربه ی 1تا3 ماه می خوام برای واگذاری هرکی داره به من پیام بده بیام ازش بگیرم آدرسشم بده