راستش کشتن این حیون بی گناه واقعا بی رحمی بزرگی هستش...
ولی اگر این دکتر چنین تشخیصی رو داده حتما حتما بیماری خاص داشته اون گربه دیگه ! الکی کسی این کار رو نمیکنه
اگر هم از سوی عقده باشه خوب چرا حالت بیهوشی ؟با زجر میکشتش خوب دیگه...
گربه ها بیماری های خیلی خطر ناکی میگیرن که واگیر دار هستند و انسانها رو به راحتی از پا در میارن...+هزاران میکروب و ویروس
خوب شاید این گربه از این دسته بوده...
در کل در این شرایط هم فکر میکنم تاکسی درمی خوب باشه...