جام جم آنلاين: يكي از كاركنان شركت هوايي كانتاس استراليا وقتي رودرروي يك كروكوديل قرار گرفت كه آزادانه در قسمت بار هواپيما گردش مي كرد، بزرگترين ترس زندگي اش را تجربه كرد.به گزارش روز دوشنبه جام جم آنلاين به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي شركت هوايي كانتاس امروز اعلام كرد: يكي از كاركنان شركت در قسمت بار هواپيماي كانتاس را گشود و ناگهان با يك كروكوديل كه آزادانه در ميان چمدان ها گردش مي كرد، مواجه شد. اين كارمند با ديدن اين صحنه از شدت تعجب و هراس خشكش زد.
سخنگو افزود: كروكوديل كه چندان بزرگ نبود در جريان پرواز هواپيما بين ملبورن و بريسبان از قفسش در قسمت بار موفق به فرار شده بود.
وي خاطرنشان كرد: ماموران امداد توانستند سريعا خزنده را به دام بياندازند. قفس كروكوديل توسط شركت حمل و نقل فريت استراليان اير اكسپرس به كانتاس تحويل داده شده بود.
اكنون شركت كانتاس تحقيقاتي را آغاز كرده تا مشخص شود تدابير امنيتي معمول براي حمل هوايي اين گونه محوله هاي ويژه رعايت شده است يا خير

http://www.jamejamonline.ir/newstext...823461590&nc=1