چه جالب حالا خوبه ما هم واسه اینکه هوش اصغر اقا رو محک بزنیم 4 هفته بدون غذا تو یه بیابون رها کنیم که راهکارهای بدست اوردن غذا شو ببینیم اخه دور از جونتون چرا این آدما که یکیشون اصغر انقدر فضولن ؟!!!ایشون تا اخر عمرش عذاب وجدان نداره ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!