موسیقی زیبا و ارام تاثیر خارق العاده و حتی درمانی بر روی ذهن و روح انسان ها دارد . این موسیقی تاثیر راهبردی برای روح دارد و روح را به ارامش و اطمینان میرساند و حتی موجب شادی یا غم میشود!

دقیقا همین حالت ممکن است برای حیوانات اتفاق بیفتد.ممکن است شما تجربه کرده باشید وقتی که به یک قطعه hard rock گوش میدهید گربه شما اتاق را ترک میکند و یا با یک قطعه ارامش بخش ارام میشود!

چه رابطه ای میان موسیقی و تمام موجودات زنده است؟

اگر حیوانات موسیقی پخش شده را دوست داشته باشند به منبع پخش موسیقی نزدیک میشوند تا لذت بیشتری از از ان قطعه هنری در حال پخش ببرند.

موسیقی حتی میتواند التیامی برای دردها و بیماری حیوانات باشد !دانشمندان کشف کرده اند که همین مسئله برای گیاهان نیز اتفاق میفتد انها قادرند با موسیقی های زیبای خاصی شکوفه دهند.

یکی از توجیحات برای این موضوع ممکن است این باشد که ما (انسانها) گیاهان و حیوانات قسمتی از یک افرینش یکسان هستیم و خالقی یکسان داریم و ممکن است به برخی محرک ها واکنش های یکسانی نشان دهیم !

ظاهرا ارامش موجود در موسیقی هم میتواند درد های فیزیکی حیوانات را تسکین دهد هم خشونت های رفتاری ایجاد شده در انها به واسطه صاحبانشان!

بد رفتاری تنهایی غم ضربات عاطفی مختلف و یا هر حس منفی دیگر .همچنین گفته میشود حیوانات خاصی که وابستگی زیادی به صاحب خود دارند احتمال دارد احساسات و بیماری های روحی صاحبان خود را داشته باشند بنابراین موسیقی

میتواند تاثیر مثبتی بر روی این مخلوقات با وفا داشته باشد!

این موضوع احتمالا از خود طبیعت سرچشمه میگیرد جایی که پرندگان گوناگون ان موسیقی های عالی و ارامش بخش را تولید میکنند که هنگامی که با صدای باد که از میان برگ ها عبور میکند و صدای نهره های اب روان صدای دریاچه و صدای ریزش

اب از ابشار در هم می امیزد زیباترین هارمونی را ایجاد میکند

حیواناتی که در حیاط وحش زندگی میکنند ممکن است در زندگی عادی خود هرگز با استرس زیاد و مسائلی که حیوانات در خانه با ان مواجه هستند مواجه نباشند!

بنابراین این حیوانات خانگی که ما زندگی خود را بانها تقسیم میکنیم ممکن است به دلیل نگهداری در شرایط غیر طبیعی دچار اسیب هایی شده باشند.

ما میتوانیم از جنبه های مثبت تمدن و تکنولوژی استفاده کنیم و به انها اجازه دهیم تا با موسیقی بر استرسشان غلبه کنند!

در لینکولن پارک شیکاگو دانشمند تصمیم گرفتند تا در این مورد به مطالعه بپردازند و ببینند نواختن ویولون چه تاثیری بر روی موجودات انجا خواهد داشت!

نتیجه این بود که به نظر میرسد پلنگها به شدت از قطعه های خاصی مانند home sweet home لذت میبرند.

شیر ماده و توله هایش نیز از به شدت از ان لذت میبردنداما هنگامی که نوازنده ویولن به قفس شیرها نزدیک مشید مادر شروع به غرش کردن میکرد و توله ها پشت ان پنهان میشدند.

در هنگام پخش موسیقی با ریتم تند توله ها روی پاهای عقبی خود می ایستادند و پشت هم شروع به بازی و سر وصدا میکردند .

هنگامی که نوازنده از قفس دور میشد حیوانات نزدیک می امدند سپس نوارنده ارام به قفس انها نزدیک میشد تا جایی که فقط یک میله اهنی میان او و پنجه های قدرتمند انها فاصله وجود داشت

با این وجود باز انها عقب نشینی نمی کردند در هنگام نواختن قطعه home sweet home تمام خانواده بجز بچه ها که سر های خود را ازین سو به ان سو تکان میدادند بدون حرکت و به دقت به موسیقی گوش میداند !

سپس بعد از پخش یک قطعه تند بعد از home sweet home بچه ها شروع به جست و خیز میکردند!

شغالها نیز در طول پخش موزیک به ارامی در پناهگاه خود چمباتمه میزدند اما بلافاصله بعد از قطع موسیقی سعی داشتند فرار کنند و به نوازنده حمله کنند اما هنگامی که نوازنده باز شروع به نواختن موسیقی میکرد انها دوباره ارام میشدند و سر

جای خود بر میگشتند !این ازمایش چندین بار تکرار شد و نتایج ان برای هر بار یکسان بود !!