سنجاب خاکستریسنجاب خاکستری شرقی ، سنجاب گربهخانواده : اسکی ریدا


ترجمه از سایت animal-world.com

سنجاب خاکستری شاید آشناترین گونه سنجاب در میان ماست.

سنجاب خاکستری ابتدا در جنگل ها زندگی می کرد ولی اکنون به خاطر تجاوز انسان ها به حریم زندگیشان اکنون به زندگی در پارک های شهرها عادت کرده اند و جزئی از آن شده اند. شما معمولاٌ آن ها را در حال گشتن بدنبال دانه ها و آجیل می بینید.( در آمریکای شمالی )

نام علمی : اسکی روس کارولیننسیس

ریشه :

سنجاب های خاکستری بومی آمریکای شمالی هستند و بیشتر در ایالات مختلف ایالات متحده دیده می شوند. آن ها همچنین به قسمت های دیگر جهان مثل ایرلند، آفریقای جنوبی و انگلستان برده شده اند.
خانه های این سنجاب بیشتر در سوراخ درختان یا درآشیانه های درست شده از برگ شاخه های درختان که آب در آن نفوذ نمی کند زندگی می کنند. آن ها همچنین سوراخ هایی را در زمین می کَنَند که البته محل ذخیره غذاهاست.

آن ها ذاتا بسیار ساکت هستند ولی اگر احساس خطر کنند یک صدای گوشخراش پارس مانند را همراه با صدای حرکت دادن دمشان در می آورند. سنجاب های خاکستری بذرها و گردوی درخت آمریکایی را در تمام طول سال می خورند ولی غنچه ها، شاخه های ترد، دانه ها و حشرات را به اقتضای آب و هوا نیز می خورند. بر خلاف پسرعموهای کوچکتر و فعالشان یعنی سنجاب سرخ آمریکایی که احتیاج به غذای زیادی دارد تا در طول زمستان زنده بماند، سنجاب خاکستری می تواند با مقدار کمی آذوقه دوام بیاورد و در طول زمستان و در دوره های هوای طوفانی به خواب های طولانی مدت بروند. آن ها همانند سنجاب سرخ آمریکایی نسبت به حضور انسان ها بی پروا هستند و اگر ساکت در جایتان بنشینید به زودی به سراغ شما می آیند.

توصیف بیشتر:

سنجاب خاکستری 17 الی 20 اینچ طول دارد و 8 تا 9 اینچ طولشان دم پشمی است. آن ها رنگ های متفاوتی دارند و به همین دلیل در گذشته چهار نوع سنجاب خاکستری داشتیم ولی الان در یک گروه طبقه بندی می شوند.

نکات جالب در مورد سنجاب خاکستری :
جمعیت سنجاب خاکستری زود زیاد می شود به همین دلیل با شلیک کردن به آن ها، سمی کردن غذا یا تله گذاری کنترل جمعیت می شوند. ( خیر سرشان نکته جالب نوشته اند )
آنها شب بیدار نیستند و بیشتر در سپیده دم و هنگام غروب آفتاب به دنبال غذا بیرون می آیند. عموما ظهر در لانه اند و در عصر بیرون آمده و سپس به لانه می روند و تا قبل از طلوع آفتاب در لانه می مانند.http://animal-world.com/encyclo/crit...ySquirrels.php