رز مینیاتور


رزهای
مینیاتور مانند رزهای معمولی از خانواده گل سرخیان و شامل درختچه های کوچک با برگ
های ریزان و تقریبا بدون خار هستند. برگ های کوچک و مرکب آنها از پنج یا هفت برگچه
بیضی شکل و دندانه دار تشکیل شده است.
گل های آن به صورت تکی یا جفت از غنچه
های خوش فرم شکفته و باز می شوند.نیازهای رزهای مینیاتور، مانند رزهای معمولی است
که شامل خاک حاصلخیز، آفتاب کافی، زهکشی خوب، هرسً منظم سبک و بالاخره محافظت در
مقابل آفات آن به ویژه «کنه، شته ن سفیدک رز» است.
رزهای مینیاتور را می توان
در گلدان های پلاستیکی که دارای منافذ زیادی برای رد کردن آب هستند کاشت و به درون
آپارتمان منتقل نمود و از آنها گلدانی با آرایش ?? - ?? سانتیمتر برای پشت پنجره
اتاق ترتیب داد. تعویض گلدان ها به طور سالیانه در ماه های اسفند یا فروردین انجام
می گیرد.در بهار می توان گلدان را برای مدتی به داخل ساختمان آورد . چنانچه این مدت
طولانی شود و نور به اندازه کافی نباشد، ممکن است جوانه ها پوک شده و چروک خورده و
منجر به ریزش برگ ها شود
agriculture.*********.com/Archive/16.+گياهان+آپارتماني/ -