دیده بان حقوق حیوانات: این گونه ارزشمند در فصل جفت گیری که از اواسط شهریور آغاز و تا اواخر مهرماه ادامه دارد رفتارهای خاصی از خود بروز می دهد و با نعره هایی که سر می دهد مبادرت به ایجاد قلمرو برای خود می کند که به آن گاوبانگ می گویند و ماده ها را در قلمرو گرد هم آورده و به شدت از قلمرو در برابر نرهای دیگر حراست می کنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران گفتنی است، اگر گوزن نر دیگری وارد آن محوطه شود صدایی می کند که بلافاصله گوزن صاحب قلمرو، خود را به او می رساند تا او را از منطقه خارج کند، با توجه به این موارد در این زمان شکارچیان نیز با استفاده از وسایل خاصی صدای گوزن را تقلید می کنند و گوزنهای نر را به راحتی به طرف خود می کشند و آنها را شکار می کنند.محمدممشتی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از برپایی چادرهای گاوبانکی در مناطق جنگلی استان گلستان خبر داد و گفت: هر ساله با برپایی چادرهای گاوبانگی در نقاط مختلف زیستگاهی این گونه حمایت شده،‌ اقدام به حفاظت از نسل آن و همچنین سرشماری این حیوان حمایت شده و ارزشمند می کند.وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان به منظور جلوگیری از دسترسی شکارچیان به این گونه ارزشمند در فصل گاوبانگی با کاربرد اصول حفاظتی و بررسی راههای ورودی به مناطق و برقراری گشتهای سیار و ایجاد چادرهای گاوبانگی همراه با سکونت دائمی و شبانه روزی مأموران در این چادرها امکان حفظ و حراست از این گونه را در استان فراهم می آورد در این رابطه تعداد ۲۷ چادر گاوبانگی ثابت و ۲۱ چادر گاوبانگی سیار در سطح مناطق جنگلی زده شده است.همچنین ۱۵ گروه سیار کارشناسی از مرکز اداره کل درطول دوره گاوبانگ از چادرها سرکشی و وضعیت حفاظت از این گونه منحصر به فرد را بررسی می کنند.

http://arw.ir/?p=35147