پرورش گل لاله(عکس )


لاله (نام علمی: Tulipa) نوعی گل است. بر طبق روایاتی این گل اصالتاً متعلق به ایران و آسیای میانه بوده است. بیش از صد نوع لاله امروزه در جهان طبقه بندی شده است.


نام گل<\/h2>
به نظر میرسد نام گل لاله از کلمه لال یا همان لعل از زبان سانکسریت به معنی قرمز گرفته شده باشد. در این صورت یا نام این گل منشأ هندی دارد یا کلمه لال در فارسی هم به این معنی به کار میرفته است. علیرغم اینکه گل لاله به طور طبیعی در دشتها و کوهستانهای ایران میروید ولی مردم با ذکر گل لاله در واقع گل شقایق در ذهنشان نقش می‌بندد. حتی گل لال? شعر ترکی "لاله لر" همان شقایق است که در ویدئو کلیپ آن آشکار است. نکته جالب در مورد گل شقایق اینکه این گل در واقع نمونه وحشی و کوچکتر گیاه خشخاش است و حتی میتوان از آن ماده‌ای شبیه به ***** استخراج کرد.

پرورش گل در هلند اگرچه شهرت زیادى دارد اما سابقه اش به اندازه شهرتش نیست. اهمیت، قیمت و وسعت پرورش گل در تاریخ هلند همیشه یکسان نبوده است.

شاید حدود پانصد سال است که لاله در هلند اهمیت اقتصادى پیدا کرده است. در دوره اى از قرن هفدهم میلادى که به "تولپو مالیا" معروف است (1637-1610) ارزش لاله به اوج خود رسید و قیمت بناى یک خانه با قیمت لاله هاى باغ آن برابر شد. اما امروز با پرورش و تولید انبوه گل، براى هر هلندى خرید لاله و نرگس برای باغ و باغچه اش میسر است.

با این که امروزه پرورش گل لاله به هلند نسبت داده مى شود اما منابع تاریخى نشان مى دهد که منشأ لاله در هلند نبوده و چند صد سال پیش، این گل از طریق ترکیه به این کشور وارد شده است.

بعضى معتقدند که اصل این گل از لاله هاى صحرائى ست که در دشت هاى ایران، افغانستان و آسیاى میانه مى روئیده و پادشاهان عثمانى آن را براى تزئین باغ هاى خودشان پسندیده و به ترکیه برده اند.

بعدها اروپائیانى که در ترکیه زندگى مى کرده اند این گل را ابتدا به وین و سپس به هلند برده اند.

اما منشأ و منزل اصلى لاله هرکجا بوده و این گل به هر طریقى به هلند مهاجرت کرده باشد امروز دنیا هلند را لاله زار مى داند.

در شهر لیسه، در فاصله میان آمستردام و لاهه، باغ گلى است به نام کویکنهوف که بهار هرسال صدها هزار نفر از اطراف دنیا براى تماشاى گل هاى آن به هلند سفر مى کنند.

agriculture.*********.com/Archive/16.+گياهان+آپارتماني/ -