ضد چینچیلا کردن خانه

چینچیلای شما خوشحالتر خواهد بود اگر هر روز عصر به او اجازه خروج از قفس و دویدن در اتاق را بدهید . البته انها علاقه شدیدی به جویدن مبلمان و سیم دارند و به همین دلیل شما باید برای محافظت از لوازم و چینچیلایتان انها را بپوشانید .

قرنیز ها و لوازم چوبی

قرنیز ها و لوازم چوبی دیگر اولین گزینه برای جویدن هستند . شما می توانید یک اسپری مخصوص که بوی بدی برای چینچیلا دارد را امتحان کنید . این اسپری بی بو و بی رنگ است پس فرض بر این است که به انسان ها اسیب نمیرساند . توجه داشته باشید که ما با این اسپری زیاد موفق نبودیم اما همچنان ارزش امتحان کردن را دارد .

سیم ها

چین چیلاها سیم ها از جمله کابل ها ، سیم برق ، استریو و سیم های تلفن را نیز می جوند . بهترین کار این است که این سیم ها را از منطقه بازی انها بردارید . اگر این کار ممکن نیست ، سیم ها را داخل کاور مقوایی یا لوله پلاستیکی بگذارید . ما هر 2 کار را انجام می دهیم بستگی به محلی که سیم در ان قرار دارد دارد .

پنجره ها و در ها

اگر در اتاق پنجره وجود دارد ، راهی برای قفل کردن لبه های ان پیدا کنید . چینچیلاها میتواندد بسیار بلند بپرند و ممکن است بتوانند به لبه های پنجره برسند و شیئ بدون محافظ پیدا کند و انرا بجود . ما از نورگیر برای پوشاندن لبه های پنجره استفاده می کنیم . چیزی که باید مراقب ان باشیم نخ های نورگیر است که اگر در نزدیکی زمین باشد ممکن است جویده شود .چینچیلای ما در یک اتاق دردار است . ما دوست داریم زمانی که چینچیلایمان در اتاق است در اتاق را باز بگذاریم تا هنگامی که از اتاق رد می شویم او را ببینیم . این کار خطرناک است زیرا چینچیلا بسیار خوشحال است و در اطراف می دود . برای جلوگیری از بیرون امدنش از اتاق ، ما صفحه ای را طراحی کردیم که راه در را و ان سمتش معلوم است می پوشاند . ما می توانیم انها را ببینیم ، انها می توانند ما را ببینند و نیازی نیست که دائما در را بازو بسته کنیم .


ملاحظات دیگر

اگر شما از حمام یا دستشویی برای مکان بازی چینچیلا استفاده می کنید ، مطمئن شوید که در توالت بسته است . بهتر است که چینچیلایتان را در مکانی قرار دهید که خلوت باشد . متاسفانه اگر انها زیر پا بمانند زنده نمی مانند . ما ترجیح می دهیم زمان تعامل با چینچیلا روی زمین بنشینیم . حیوانات دیگر را از چینچیلا دور نگه دارید مخصوصا سگ و گربه را . بعضی افراد موفق می شوند حیواناتشان را با هم سازگار نگه دارند ، اما تا زمانی که شما شاهد این هستید که انها با هم ارام بازی می کنند و رفتار انها مناسب است . برخی حیوانات مانند خوکچه و خ گوش با چینچیلا سازگارند .خانه خود را برای هر راه بازی که چینچیلا می تواند از ان عبور کند . بهتر است فرض کنید که انها می توانند از هر سوراخی عبور کند. این شامل شومینه ها ، گازهایی که پشت انها باز است ، کتابخانه ها و یخچال ها می شود .