چینچیلاها زمانی که شما برایشان محیطی فراهم کنید که نیازشان را بر طرف کنید و استرس غیر ضروری بهشان وارد نکند خوشحال تر خواهند بود .
بر اساس طبع انها ، انها صدای بلند و حرکات زیاد را دوست ندارند . امثال اینها ، چینچیلاها را می ترساند و باعث می شود در قفسشان بمانند . حتی چیزی به ظاهر بی تاثیر هم ، مانند بارندگی ممکن است برای چینچیلا ترسناک باشد . در نتیجه ، شما باید انها را از کودکان و یا حیوانات دیگر دور نگه دارید .
همچنین چینچیلا می تواند در قفس زندگی کند ، اگر به انها یک اتاق یا راهرو برای فعالیت در ساعاتی از شب داده شود انها سالم تر می مانند . این کار به انها شانس اکتشاف و ورزش فراتر از انچه که چرخ می تواند انجام دهد را می دهد . ایده ال اینست که قفس انها باید کنار دیوار یا در گوشه دیوار باشد . انجام این کار باعث می شود چینچیلا حس امنیت کند مخصوصا زمانی که محل خواب انها نیز در گوشه قفس باشد و در ان رو به دیوار باشد .
در مورد چرخ ها صحبت کردیم ، قفس هر چینچیلا باید یک چرخ داشته باشد . چرخ چینچیلا را انقدر بزرگ بگیرید تا بتواند به راحتی در ان حرکت کند . ما چرخ هایی را ترجیح میدهیم که بسته هستند که پاهای چینچیلایمان بین میله ها گیر نکند .
به دلیل اینکه انها اهل اند هستند ، محل نگهداری انها باید خنک باشد . در حقیقت ، اگر دما بالا رود انها ممکن است بمیرند زیرا انها عرق نمیکنند که خنک شوند . یک قاعده خوب هست که می گوید رطوبت و دما را با هم اضافه کنید . دما هرگز نباید از 35 درجه تجاوز کند . ما تلاش می کنیم دمای اتاق چینچیلایمان 23 درجه باقی بماند .
همچنین چینچیلاها علاقه زیادی به جویدن وسایل دارند . این شامل درها ، قرنیز ها و همچنین سیم ها می شود . این مکان ها را توسط مقوا ، چوب و یا پلاستیک بپوشانید .
و در نهایت ، از انجایی که چینچیلایتان شب زی است پس در طول روز باید اورا جایی قرار دهید که بتواند بخوابند . نیازی نیست که انها را در تاریکی قرار دهید . در حقیقت نور روز به انها نشان می دهد که چه زمان وقت خواب و چه زمان وقت بیداری است .