دارخــزك (Family Certhiidae) - پرندگان ایران

انگليسي: Tree Creeper

فرانسوي: Grimpereau des bois

لاتين: Cethia familiaris

مشخصات :

12 سانتيمتر طول دارد و نر و ماده آن همشكل است. پرنده‌اي است كوچك و قهوه‌اي رنگ كه مرتب از درخت بالا مي رود .از داركوب‌ها و كمـركلي‌ها با اندازه كوچك و منقـار باريك و خميده و با رفتار ويژه‌اش به آساني تشخيص داده مي شود .سطح پشتي قهوه‌اي رنگ با رگه‌رگه نخودي و سطح شكمي سفيد نقره‌اي دارد .

با جهشهاي كوتاه و به طور مارپيچي از درخت بالا مي رود ، در حالي كه دم سفت خود را به پوست درخت فشار مي دهد. در زمستان، همراه چرخ‌ريسك‌ها ديده مي شود .

زيستگاه :

جنگلها و بوستانها و باغهاي كهن؛ لانه‌اش را زير پوست جدا شده درخت و شكاف تنه درختها يا در پشت پيچكها مي سازد .

پراكندگي :

بومي و بنسبت فراوان است
منبع:کویر ها و بیابان های ایران

http://www.irandeserts.com/content/د...خــزك.htm