کمک کمک!!! دارمیمیرم از نگرانی!!
موشی من که براتون گفتن جفت گیری کرده الان روز 16و17 از جفت گیریش میگذره 1ساعت پیش اومدم بهش غذا بدم و داشت حسابی شیطونی می کرد، رفتم غذا بیارم داشتم درست می کردم نیم ساعتی طول کشید، وقتی برگشتم دیدم که یه چیزی را داره می خوره و زیرش هم پرو خونه!!! نمیدونم خونریزی داره بچه اش به دنیا اومده یعنی بلافاصله خورده یه بچه را می تونه نیم ساعته بخوره؟!!! اونم کامل؟!!! یا مشکلی براش پیش اومده، بعد اومد که از من غذا بگیره داشت غذا می گرفت که دوباره زیرش پر خون شد!! ترسیدم نکنه مشکلی پیش اومده؟؟؟؟ من تنها کاری که کردم این بود که اتاق و تاریک کردم و خودمم اومدم یه گوشه که ازش دور باشم. هیچ سر و صدایی هم نمی کنه!!!
خواهش می کنم کمک کنید من تجربه ای ندارم، نکنه مشکلی براش پیش اومده چکار کنم؟!!!