ما اعتقاد داریم که مردم باید قبل از تصمیم گیری ، از مسئولیت ها و مراقبت های لازم چینچیلا مطلع باشند . اینجا دلایلی برای نگه نداشتن چینچیلا به عنوان حیوان خانگی امده است .
چینچیلا ها موجودات شبزی هستند ، یعنی ممکن است زمانی که شما بیدار هستید بیدار نباشند و ممکن است زمانی که شما در تلاش برای خوابیدن هستید سرو صدا کنند .
چینچیلاها نیاز به توجه دارند ، اما علاقه ای به در دست گرفتن ندارند . این رفتار انها را برای کودکان نامناسب می کند .
چینچیلاها نیاز دارند که قفسشان مرتبا تمیز شود ، هم برای سلامتشان هم برای جلوگیری از بوی ان
چینچیلاها هرچیزی را می جوند ، مانند قرنیز ها ، درها ، سیم ها . اگر اگر شما نمیتوانید اتاقتان را ضد چینچیلا کنید مجبور می شوید مراقبت های بیشتری کنید .
چینچیلاها حدود 20 سال می توانند زندگی می کنند ، این یعنی نیازمند تعهد طولانی مدت است.
شما نیمیتوانید چینچیلایتان را برای چند روز که در سفر هستید بی مراقب بگذارید
چینچیلاها خوش سفر نیستند . طبیعت انها ترسو است که سفر باعث استرس انها می شود .
چینچیلاها ممکن است در شرایطی که برای شما قابل تحمل است گرما زده شوند و بمیرند .