اگر شما در منطقه ای گرم زندکی می کنید ، بسیار مهم است که یک طرح پشتیبان برای خنک کردن چینچیلا در مواقعی که خنک کننده هوا از کار افتاده است داشته باشید . ما 2 پارچ اب یخ زده در فریز در طول تابستان می گذاریم . تاکنون انجام این کار بسیار سودمند بوده است .
برای خنک نگه داشتن چینچیلایمان من انها به قفس کوچکی که داشتیم منتقل کردم . من این کار را کردم که انها نتوانند در اطراف بدوند . سپس یکی از ظرف های اب یخ زده را روی یک کاغذ شیرینی پزی گذاشتم و هردوی انها را در بالای قفس قرار دادم . من از کاغذ شیرینی پزی برای جمع کردن چکه های اب از بطری استفاده کردم تا چینچیلاها خیس نشوند .
من با استفاده از یک دماسنج دمای داخل قفس در ان قسمتی که پارچ یخ روی ان قرار داشت را اندازه گرفتم و دمای ان در حدود 26-27 درجه بود که 10 درجه از دمای کل خونه کمتر بود .
با اینکه من خودم از شیوه های زیر استفاده نکرده ام ، اما مطالبی را خوانده ام که دیگران با این شیوه موفق بوده اند :
کاشی های سنگی را در فریزر قرار دهید و انها را در داخل قفس قرار دهید یا در صورت نیاز انها را به کناره های قفس متصل کنید .
در بطری اب چینچیلایتان قطعه های یخ قرار دهید .
قطعه ای یخ در قفس چینچیلا قرار دهید تا انرا بجود و لیس بزند .
یک پارچه مرطوب( با اب یخ) روی قفس میگذاریم ولی نباید انقدر خیس باشد که اب از ان بچکد
قوطی های خالی را فریز کنید . در قفس قرار دهید . از نبودن قسمت های تیز و برنده اطمینان حاصل کنید .