من از چنتا ماهی بچه گرفتم ولی الان اصلا وقتشو ندارم بخوام بچه داری بکنم ... از فلاور .از انجل گیاه خوار ...
و مولی گوپی که همه ازشون بچه گرفتن و سیچلاید ماکرو گوره خری

سوال کردم چون خیلی فکرم مشقوله و وقتم کم ...
مرسی ساروس ناراحتی نداره ما همه اینجا با هم دوستیم .. دشمنی که نداریم اگرم حرفی زده میشه .. نباید به دل گرفت البته نه همیشه .. مرسی دوستان