كوچك *ترین آفتاب*پرست دنیا

این آفتاب پرست ماداگاسكاری به سختی می*تواند بزرگتر از ناخن یكی از انگشت*های دست شما باشد.
آفتاب*پرست*ها، مارمولک*های عجیبی هستند که می*توانند رنگ پوست خود را تغییر دهند. آنها وقتی رنگ پوست خود را تغییر می*دهند که عصبانی یا ترسیده باشند. همچنین با تغییر دما و نور محیط یا هنگام مخفی شدن، رنگ پوست این جانور تغییر می*کند.
طول بیشتر آفتاب*پرست*ها بین 17 تا 25 سانتی*متر است، ولی طول برخی از آنها به 60 سانتی*متر هم می*رسد. اما این آفتاب پرست کوچک از نوك بینی تا انتهای دم این حیوان به سختی به 2 سانتیمتر می*رسد. این مخلوق مینیاتوری كاملا غیر اجتماعی بوده و شما باید خیلی خوش شانس باشید كه بتوانید از یكی از آنها عكس بگیرید. این حیوان اولین بار است كه دیده می*شود و می*توان كاشف آن را عكاس بریتانیایی، لوكاس بورارد دانست.
او یك عكاس حیات وحش است و زمانی كه به همراه برادرش مت، دنبال سوژه*ای دیگر می*گشت، این موجود خال خال ریز را دید كه خودش را در زیر برگ*ها پنهان كرده بود.
وی در این باره می*گوید: «برای لحظاتی باورم نمی*شد كه آفتاب پرستی را با این ابعاد می*بینم، اول فكر می*كردم كه اشتباه دیده*ام اما راهنمای محلی ما آقای آنتونیو گفت كه درست دیده*ام!»

جالب اینكه این حیوانات زمانی كه احساس خطر می*كنند خود را به مردن می*زنند و این عمل آنها، شرایط را برای عكاسی مناسب تر می*كند. آنها به راحتی موفق شدند از این جانور تصویر برداری كنند.
به اعتقاد كارشناسان محیط زیست، طبیعت ماداگاسكار ناشناخته*های بسیار زیادی هنوز در دل خود دارد. این آفتاب*پرست كوچك كه بروكسیا نام گرفته است مانند عموزاده*های خود مهارت زیادی در استتار دارد و به سرعت رنگ محیط را به خود می*گیرد. او برای منحرف كردن شكارچیان، می*تواند خود را به شكل یك برگ مرده در بیاورد و از دست شكارچی خلاص شود.

برگرفته از ستنا