وااااای چقدر ناز و مظلومه چشماش واقا" حرف نداره خیلی خوشگله