متاسفم براشون
الان مثلا این طفلکیا خیلی قشنگ شدن؟
واقعا چه فکری میکنن این بلا رو سر این زبون بسته ها میارن؟