موبنا- نرم افزار بازی جدیدی برای گربه‌های خانگی ارایه شده تا صاحبان آنها بتوانند گربه‌هایشان را با آن سرگرم کنند.
پورینا فریسکیس برای آیپد و دستگاه های مبتنی بر اندرویید نرم افزارهای بازی ارایه کرده که ویژه گربه‌هاست و توانسته عنوان اولین تولیدکننده غذای گربه را برای ارایه نرم افزار به نام خود ثبت کند.
این نرم افزارها که شامل چهار نمونه بازی است با نام های "Here, Kitty Kitty," "Cat Fishing," "Tasty Treasure Hunt" و "Party Mix-Up" ارایه شده و گربه های خانگی را با حرکت و پرش آیکون ها هنگامی که به تبلت ضربه زده می شود سرگرم می کند.
از این رو، لازم است دارنده تبلت ابتدا گربه را با بازی Here, Kitty Kitty و تقلید صدای پرنده و صدای خش خش به منظور گول زدن آنها برای یافتن غذا جذب کند. سپس گربه ها می توانند با ضربه زدن به صفحه ماهی ها را روی صفحه تبلت به حرکت درآورند.
پورینا ادعا می کند که این بازی ها را بر اساس رفتار گربه ها طراحی کرده است