به گزارش جام علمی فناوری، يك مبتكر آمريكايي در يك رويكرد جديد و جالب براي مناطق داراي دوره‌هاي خشكسالي، هزينه آب بالا و شرايط زمين نامساعد، موفق به توليد نوعي چمن شده كه در زمان خشكسالي نيز سبز رنگ بوده و نياز چنداني به آفت‌كشهاي شيميايي و كود يا چمن‌زني براي رشد بيشتر ندارد.
به نوشته ایسنا، جكسون مدنيك از ايالت ماساچوست پس از چندين سال آزمايش و تجربه بر روي هزاران دانه، توانسته دانه «Pearl’s Premium» را كشت كند كه تركيبي از فستوك قرمز، فستوك بلند و ديگر انواع علف است.
اين تركيب هنگامي كه به نسبت ويژه با تنظيماتي براي خورشيد، سايه و سايه خورشيدي مخلوط مي‌شود يك پوشش سبز پر رنگ تيغه‌اي نازك براي زمين ايجاد مي‌كند.

به گفته مدنيك، تمام اين ويژگي‌هاي جالب در ريشه علف قرار دارد. اين گونه ابتكاري از ريشه 30 تا 35 سانتيمتري برخوردار بوده و آب مورد نياز خود را از منابع زير زميني تامين مي‌كند. در اين حالت اين گونه به يك چهارم آبياري به نسبت چمنهاي متداول نياز خواهد داشت.

مدونيك به دليل تمايل براي برخورداري از چمن پايدار زيستي به آزمايش بر روي علفهاي مختلف پرداخت. وي با گذراندن يك دوره مديريت آبياري دريافت كه دشمن شماره يك بركه‌ها، كود است.
وي به دنبال يك جايگزين سلامت براي چمن حفظ شده با مواد شيميايي بود كه به گزارش مجله بهداشت، يكي از سمي‌ترين مناطق محسوب مي‌شود.

اين مبتكر مشتاق چندين سال را به تركيب دانه‌هاي مختلف پرداخته و در آخر انتخاب خود را به هفت نمونه منحصر كرد كه يك چمن با رنگ سبز پر رنگ، نرم و مقاوم در برابر بيماري و خشكسالي توليد مي‌كردند. مدونيك نام اين محصول را به نام دختر خود «Pearl» گذاشت و هشت سال تا فروش اولين بسته دانه خود وقت صرف كرد.

به گفته وي، اين دانه‌ها يك كار مهندسي ژنتيكي نبوده بلكه بيشتر يك سيستم همزيستي گياهي است كه در آن گونه‌هاي مختلف از يكديگر پشتيباني مي‌كنند.
از ديگر عوامل مهم در توليد اين چمنها، شيوه نصب آن بوده كه به كود آلي و آبياري اوليه كافي براي جوانه زني نياز دارد.

منبع:جام نیوز