دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ۳۵۰ راس گوزن زرد در بزرگترین دریاچه شور ایران چندی است که بدلیل خشکسالی و تغییرات آب و هوایی در معرض خطر تلف شدن قرار دارند و برای نجات جان خود در حال خروج از جزیره زیستگاه خود هستند و روستائیان مناطق جنوبی دریاچه ارومیه با دادن آب و علوفه دستی از مرگ حتمی نجات یافتند.
حیات این گونه زیبا و در خطر انقراض با خشک شدن دریاچه ارومیه با بحرانی جدی رو به روست وضعیت فعلی دریاچه موجب شده تا برخی گوزن ها در جستجوی آب از جزیره اشک خارج شوند و به سمت روستاهای مجاور دریاچه عزیمت کنند که خوشبختانه با ملاطفت و مهربانی اهالی روبه رو شدند.
فاضل معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص گفت: در سالهای ۶۰ تا ۶۸ تعداد ۵۸ راس و از سال ۸۵ تا کنون ۳۲ راس گوزن زرد از جزیره اشک به مناطق طبیعی دیگر منتقل شدند و تعدادی از آنها به جزیره کبودان نیز منتقل شدند.
گفتنی است؛ اولین گروه گوزن زرد بین سالهای ۵۶ تا ۶۲ در قالب ۲۳ راس از زیستگاه طبیعی خود یعنی خوزستان به جزیره اشک در دریاچه ارومیه منتقل شدند که این تعداد در مدت ۳۵ سال گذشته به ۳۵۰ راس افزایش یافته است.
وی افزود: مساله آبرسانی اولین مشکلی بود که جزایر دریاچه ارومیه با ان مواجه شدند که در این راستا محیط زیست با استفاده از قایق غیر ممکن شد بنابراین با استفاده از بالگرد و هاور کرافت آبرسانی صورت گرفت اما بدلیل بالا بودن هزینه اجاره این تجهیزات این روش هم متوقف شد.
به گفته فاضل خشکسالی منجر به خروج گونه های حیات وحش جزایر دریاچه ارومیه از زیستگاه طبیعی شان شده است. اغلب جزایر به دلیل محاصره شدن در آب مانع خروج گونه های جانوری می شدند اما شرایطی کنونی دریاچه و خشک شدن آب اطراف جزایر باعث شد تا گوزن ها بتوانند خود را به حاشیه دریاچه برسانند.

http://arw.ir/?p=35606