دیده بان حقوق حیوانات: با آنکه حمایت از حیوانات و حقوق حیوانات پیشینه ای طولانی در تاریخ ایران دارد اما شوربختانه آنچه که این روزها در جای جای کشورمان شاهد آن هستیم نشان از بی مهری بخشی از هموطنانمان با حیوانات است.

باور داریم حیوانات نیز بخشی از زیستمندان این سرزمین هستند و همچون آدمیان حق حیات و زندگی مطلوب دارند. همزیستی بین انسان و حیوان از گذشته تا به امروز وجود داشته است و اینک با رشد روز افزون شهرها و صنعتی شدن جوامع که منجر به تخریب و آسیب زدن به زیستگاههای حیوانات وحشی و شهری شده است، وظیفه ماست که محیطی مناسب برای زیستن حیوانات فراهم آوریم.

یک سال قبل بیستم شهریور ماه سال ۱۳۹۰، ضجه های خرس های قهوه ای کشته شده در شهرستان سمیرم، صدای فریاد حیوانات این سرزمین بود که ضمیر انسانی مردمان ایرانیان را به یاری فرا می خواند. مرگ مظلومانه خرس ها وبازتاب خبری مناسب این رویداد از سوی کوشندگان و دوستداران حیوانات باعث شد تعداد زیادی از مردمان سرزمین مان با بخش کوچکی از درد و رنج حیوانات آشنا شوند.دیده بان حقوق حیوانات ایران به عنوان مرجع رسمی حقوق حیوانات ایران که برای نخستین بار اقدام به انتشار این خبر نموده بود، با همراهی تعداد زیادی از گروهها و افراد معتبر فعال در حوزه حمایت از حیوانات و محیط زیست این روز را به نام «روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات»
نامید.

آنچنان که پیش از این نیز گفته شده بود، امید داریم در این روز موارد زیر بطور خاص مورد توجه قرار گیرد:- کشتار و آزار حیوانات: مسایل قانونی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مرتبط با پیشگیری و مقابله با آن- شکار: اصلاح و به روزسازی قوانین شکار و صید، جرایم و ضرر و زیان وارده به طبیعت- حمل سلاح: اجرایی کردن قوانین و احکام قضایی حمل و استفاده غیر مجاز از سلاح- حقوق حیوانات: به رسمیت شناختن حقوق حیوانات و رایزنی با ارگان های مرتبط برای تصویب ضوابط و قوانین در زمینه حقوق حیواناتدر کنار فعالیتهای فرهنگی و خبری در حوزه حمایت از حیوانات، از امسال «نشان خرس قهوه ای» به یاد سه خرس قهوه ای کشته شده و در سه بخش: شخص، گروه و جوان، به کوشندگان برگزیده در زمینه «حقوق حیوانات» اهدا می شود.امید داریم «روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات» در کنار «روز ملی حمایت از حیوانات» و جایزه حقوق حیوانات (خرس قهوه ای) در کنار جایزه ملی حمایت از حیوانات (خروس سفید) بهانه ای باشد برای تلاش هر چه بیشتر برای گسترش فرهنگ حیوان دوستی و کمک به همه گونه های حیوانات این سرزمین.