ایسنا : يكي از عجيب ترين رقابتهاي جهان، رقابت جهاني پرتاب تخم مرغ است كه در انگليس برگزار مي شود.
هر سال علاقمندان به شركت در رقابت پرتاب تخم مرغ به اين منطقه سفر مي كنند.
در
اين رقابت، شركت كنندگان در دو گروه در مقابل يكديگر مي ايستند و هر كدام
كه در فاصله طولاني تري موفق به پرتاب تخم مرغ شوند، به عنوان پيروز معرفي
مي شوند.
كمترين فاصله اي كه شركت كنندگان مسابقه را با آن شروع
مي كنند 10 متر است كه پس از موفق شدن در اين فاصله مقدار آن را افزايش
مي دهند.