خیلی خوب بود. برای اون جناب هیپو (اسب آبیه دیگه فک کنم!) باید با وانت هندونه خالی کرد تو دهنش!!
[/IMG][IM