عکاس حیات وحش ، ریچارد وایت هنگام عکسبرداری از یک خرس گریزلی در پارک ملی دنالی آلاسکا
مورد حمله خرس قرار گرفت و کشته شد . علیرغم قوانین پارک مبنی بر حفظ فاصله حداقل 250 متری
از خرس ها ، آقای وایت در فاصله 50 متری به عکسبرداری از خرس پرداخت . عکس های بدست آمده
از کارت حافظه ، خرس را در حالتی آرام قبل از حمله نشان می دهد .
اگر عکاس حیات وحش هستید به این نکته توجه کنید که واژه وحش در ترکیب فوق بی دلیل نیست !

منبع : نورنگار