بز کوهی آفریقایی نژاد " Bubal "
این حیوان زیبا یکی دیگر از موجوداتی است که قربانی طمع بشر شده است. این گونه از بز آفریقایی به صورت بومی در شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه زندگی می کرده است و قدمت آن به زمان مصر باستان بازمی گردد که در آن دوران این حیوان به عنوان منبعی برای تامین گوشت شناخته می شده است. در قرن 18 و 19 میلادی تعداد زیادی از این جانوران بدست شکارچیان اروپایی کشته شدند و نسل آنان شدیدا در معرض انقراض قرار گرفت. تعدادی از این حیوانات زنده گیری شده و به باغ وحش هایی در پایتختهای اروپایی فرستاده شدند. آخرین " Bubal " زنده دیده شده یک نوع ماده بوده است که در باغ وحش پاریس در سال 1923 مرده است.