ببر " Javan "
این گونه از ببر یکی از خاص ترین گونه های این جانور بود که به صورت خاص فقط در جزیره " Javan " کشور اندونزی زندگی می کرده است. در قرن 19 میلادی تعداد بسیار زیادی از این حیوان در این جزیره وجود داشته است که با افزایش جمعیت انسان ها در این جزیره به سرعت یا شکار شده و یا به دلیل استفاده انسان ها از سموم کشاورزی جان خود را از دست دادند. آخرین مورد زنده دیده شده از این گونه ببر در سال 1972 میلادی بوده است. البته باید خاطر نشان کرد که در سال 1979 نیز ردی از 3 ببر در این جزیره مشاهده شد ک البته ببری توسط انسان دیده نشد.