مقامات محیط زیست اوكراین روز چهارشنبه اعلام كردند ماهیگران این كشور دهها دلفین را در سواحل دریای سیاه مرده یافتند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از اوكراین، بیست دلفین در نزدیكی سواحل شهر كرچ در شرق اوكراین مرده پیدا شدند و این در حالی است كه كارشناسان یك سازمان زیست محیطی مشترك روسیه و اوكراین نیز اعلام كرده اند ۶۰ دلفین مرده را در سواحل دریای سیاه دیده اند.
به گفته كارشناسان این دلفین ها هنگامی كه در تور ماهیگیران بصورت تصادفی گرفتارمی شوند از ناحیه پوست اسیب می بینند و هنگامی كه ماهیگیران آنان را رها می كنند قادر به ادامه حیات برای مدت طولانی نیستند و اجساد آنان بسوی ساحل كشیده می شود.
ماهیگیران قصد صید دلفین ها را ندارند ولی این ماهی ها بصورت تصادفی وارد تور آنان می شوند.