دیده بان حقوق حیوانات: لوری تومیتا، ماهیگیری است که از مدتی پیش با استفاده از حیوانات مرده شروع به ساخت کارهای هنری عجیب و جالب کرده است. این مرد ۲۸ ساله ماهی های مرده را به روش علمی نگهداری و رنگ آمیزی می کند و آنها را به اجسام هنری درخشان و رنگی تبدیل می کند. این ماهیگیر برای هر گونه ماهی از ۱۰ ماده شیمیایی متفاوت استفاده می کند. این مواد شیمیایی پروتئین های موجود در بدن ماهی را می شکنند و آن را شفاف می کنند به طوری که اسکلت آن دیده می شود. تومیتا سپس از رنگ های قرمز و آبی برای رنگ آمیزی جانور مرده استفاده می کند.این آثار در موزه ها و مراکز علمی مورد استفاده قرار می گیرند.

http://arw.ir/?p=32632