کشف یک گونه جدید خزنده/ مارمولکی بدون پا که کور است! یک خزنده شناس بر روی کوههای منطقه ای در کامبوج گونه ای جدید از مارمولک را کشف کرده که کور و بدون دست و پا است. به گزارش خبرگزاری مهر، این خزنده عجیب که Dibamus dalaiensis نام دارد را یک خزنده شناس سازمان بین المللی "جانور و گیاه" به نام "نینگ تای" بر روی کوههای "کاردامم" در جنوب غربی کامبوج کشف کرده است.
این مارمولک که کور و بدون دست و پا است 15 سانتیمتر طول دارد و اولین نمونه کشف شده از این گونه جدید در کامبوج است.
این حیوان قرار است در فهرست بیش از 200 گونه از مارمولکهای بدون پا و لیست 50 گونه جدید از خزندگانی که در یک دهه اخیر در سراسر دنیا کشف شده اند وارد شود.
این خزنده شناس در این خصوص اظهار داشت: "اول فکر کردم که شاید یک گونه شناخته شده باشد اما وقتی بهتر نگاه کردم فهمیدم که چیزی است که هرگز ندیده بودم."
در سالهای اخیر بر روی این کوه گونه های متنوع جدیدی از جانوران کشف شده است.
مارمولکهای بدون پا از خویشاوندان مارها هستند و همگی یک جد مشترک دارند اما برخی از ویژگیهای آنها برای مثال شکل گوشهای خارجی این مارمولکها با مارها متفاوت است.
از این مارمولکها بعضی از آنها کور هستند. قاره اصلی این گونه ها احتمالا آمریکا بوده است اما حدود 55 میلیون سال قبل اجداد آنها از طریق تنگه "برینگ" به آسیا راه یافته اند.
همانند سایر مارمولکهای بدون پا، Dibamus dalaiensis نیز احتمالا در زیر خاک زندگی می کند. درحقیقت این جانوران در زیر خاک نیازی به چشم و پا ندارند.
براساس گزارش نشنال جغرافی، هنوز اطلاعات بسیار کمی در مورد این گونه جدید در دست است اما دانشمندان این فرضیه را مطرح کرده اند که این حیوان برای شکار کرمها، مورچه ها و موریانه ها از حس بویایی خود به جای بینایی استفاده می کند