ویژگی های خارجی


برای بررسی ویژگی های خارجی، و اندام های داخلی و عادات دوزیستان به عنوان نمونه یک قورباغه را مورد بررسی قرار می دهیم:
قورباغه ها هم در آب و هم در خشکی و در محیط های زیستی مختلفی زندگی می کنند.
مثلا در دریاچه های آب شیرین، نی زارها، رودخانه ها و...
وقتی روی زمین بی حرکت نشسته باشند پاهای عقبی را جمع کرده و دست ها را راست نگه می دارند.
وقتی احساس خطر کنند به کمک پاهای عقب نسبتا قوی که دارند و کف دست هایشان می جهند و خود را به پناهگاه می رسانند. و به کمک همین پاها و پرده ی بین انگشتان پا شناگر قابلی هستند.


قورباغه ها می توانند خود را روی آب بدون حرکت نگه دارند.
از حشرات (جمندگان) و کرم های زنده تغذیه می کنند.
زبان قورباغه ها همیشه آغشته به یک ماده چسبناک مخاطی است.
هر گاه شکاری را پیدا کنند با سرعت زیاد زبان خود را از دهان بیون انداخته و شکار را به زبان چسبانیده، داخل دهان می کنند و بدون جویدن به یک باره آنرا فرو می برند.
آنها شکار متحرک را دوست دارند و از حشرات غیر زنده و بی حرکت تغذیه نمی کنند. ضمنا اگر شکاری را بگیرند و دوست نداشته باشند آن را پس می زنند. قورباغه ها نیز مانند سایر موجودات دشمنان زیادی دارند. بنابراین خود را زیر گیاهان آبزی و بعضی اجسام شناور در آب مخفی می کنند.
به طور کلی دشمنان دوزیستان شامل مارها، لاک پشت ها، حواصیل ها و بعضی پستانداران از جمله انسان می باشند.
علاوه بر اینها انگل ها و بعضی امراض و همچنین موجوداتی که از غذای دوزیستان تغذیه می نمایند عواملی هستند که در از بین رفتن آنها تأثیر فراوان دارند.
در زمستان، برای فرار از سرما و یخ زدن در زیر سنگ ها و گل ها و یا ... به خواب زمستانی می روند.
در مکان های کم عمق تخم ریزی می کنند. لارو قورباغه ها که پس از مدتی از تخم خارج می شود سری بزرگ دارد و زمان لازم است تا پس از دگردیسی به قورباغه ی جوان تبدیل شود.