دیرینهشناسان بقایای عظیمالجثهترین خرس جهان را در آرژانتین شناسایی کردهاند. این خرس که از اجداد خرس عینکی است، 3.3 متر طول و 1600 کیلوگرم وزن داشته و بین 2 تا نیم میلیون سال پیش میزیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیسکاوری، این خرس صورتکوتاه آمریکایجنوبی رکورد عظیمالجثهترین خرس جهان را شکست. این خرس که در عصر یخبندان پلیستوسن در آرژانتین زندگی میکرده، در حالت ایستاده 3.3 متر ارتفاع داشته و وزنش هم به 1600 کیلوگرم میرسید.
رکورد عظیمالجثهترین خرس شناختهشده تاکنون مربوط به یک خرس قطبی نر در دهه 1980 (عکس زیر) بود که به هنگام ایستاده 3.7 متر ارتفاع داشت و هرچند نسبت به فسیل تازه کشفشده قد بلندتری داشت، اما وزنش فقط 1002 کیلوگرم بود که بسیار سبکتر از فسیل کشفشده است. خرس قطبی بزرگترین جانور روی خشکی در حال حاضر است.


[IMG]http://forum.*********.ir/images/misc/nCode.png[/IMG] Click this bar to view the original image of 525x559px.
محققان دانشگاه تنسی شرقی این اطلاعات را پس از بررسی بقایای فسیلی برجامانده از این خرس بدست آوردهاند. این فسیل در شهر لاپلاتای آرژانتین کشف شد و بررسی هفت استخوان اصلی در این فسیل توانست ابعاد واقعی بدن این جاندار را مشخص کند.
به گفته دانشمندان، ابعاد عظیم بدن این خرس عظیمالجثه در نجات آنها از عصر یخبندانی که بین 2 تا نیم میلیون سال پیش اتفاق افتاد و در آن بسیاری از جانداران رو به انقراض رفتند، بسیار تاثیرگذار بود. در آن دوران این خرس بزرگترین و قدرتمندترین شکارچی خشکی بود و هیچ نگرانی از خورده شدن توسط جاندار دیگری نداشت.
خرس مورد بررسی دانشمندان با وجود زخمهای زیادی که در طول زندگی برداشته بود، توانسته بود عمر طولانی را پشت سر بگذارد. فسیل مورد بررسی نشانههایی از زخمهایی عمیق را بر بدن خرس به همراه داشت و هرچند دانشمندان منشا دقیق این زخمها را نمیدانند، اما گمان میبرند نبرد میان خرسهای نر میتواند یکی از عوامل ایجاد این زخمها باشد.
از خانواده این خرس که از دسته خرسهای Tremarctines به شمار میرود، تنها یک گونه تا امروز دوام آورده و آن، خرس عینکی است که با گذشت زمان و تکامل طبیعی، ابعاد بدنش کوچکتر شده است.