توقف تولید در پی تلفات 80 درصدی جمعیت زنبور عسل!


حکیم مهر - عرضه داروی مبارزه با کنه واروا در طول 15 سال گذشته تغییر نکرده است و باعث مقاومت کنه در داخل زنبورستانها شده که به همراه خشکسالی و بیماری ccd، جمعیت زنبوری را به شدت کاهش داده است.
رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری پرورش دهندگان زنبور با اعلام این مطلب گفت: داروی آپیستان در طول 10 تا 15 سال گذشته با همان فرمول یکسان در زنبورستانها ادامه پیدا کرده که باعث مقاومت کنه و تلفات بالای جمعیت زنبوری شده است.
علی آقایی افزود: بیماریهای جدید و نوظهور ccd که باعث ترک کندو توسط زنبور می شود و همچنین خشکسالی و گرد و غبار زیاد در بسیاری از استانهای کشور، تولید عسل را به شدت کاهش داده، به طوری که سال گذشته برداشت عسل از هر کندو به زیر دو کیلوگرم تنزل یافته است.
خبری از بسته حمایتی زنبورداران نیست
وی خاطرنشان کرد: دولت متعهد شده بود پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، با ارایه بسته های حمایتی متناسب با نیازهای هر بخش از افول تولید و آسیب دیدگی زیرساختهای بخشهای تولیدی جلوگیری کند، اما با وجود گذشت چندین ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، خبری از بسته های حمایتی بخش کشاورزی نیست.
مدیرعامل اتحادیه پرورش دهندگان زنبور استان تهران همچنین ادامه داد: افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه هزینه های حمل و نقل باعث شده که زنبورداران قادر به کوچ دادن کلنیهای خود نیستند که در نتیجه تلفات جمعیت زنبوری و مشکلات ناشی از خشکسالی و گرد و غبار را شدت داده است.
آقایی تصریح کرد: زنبورداران اعتقادی به بیمه زنبورستانهای خود ندارند. چرا که هیچگاه صندوق بیمه محصولات کشاورزی نتوانسته حمایت موثری از تولیدکنندگان کند.
وی یادآور شد: "عدم مدیریت" به عنوان دلیل اصلی کارشناسان بیمه در افت تولید محصول و تلفات جمعیت زنبوری مطرح می شود. این در حالیست که کشاورزان و تولیدکنندگان از طریق تولید زنبورهای کوچک امرار معاش می کنند و تمام تلاش خود را برای حفظ سرمایه های خود بکار می گیرند.