با آب ليموی ترش و تازه، نامه ای به دوست خود بنويسيد. می بينيد که وقتی آب ليمو خشک می شود، نوشته ها نيز محو می گردند.حالا با يک مداد معمولی در بالای نامه بنويسيد: « برای خواندن اين نامه بايد آن را با گرمای شعله شمع يا اجاق حرارت دهيد »، سپس نامه را به آدرس دوستتان ارسال نماييد.