دیده بان حقوق حیوانات: محیط زیست به خصوص در جوامعی که رو به رشد و توسعه هستند، بحث بسیار مهمی است که گاه به فراموشی سپرده می شود و گاه در ورطه بی توجهی غرق می شود.
به گزارش روزگار نو، به اینکه امارات و دوبی چندین بار محل برگزاری کنفرانس ها و همایش های جهانی محیط زیست بوده اما توجه به اکوسیستم منطقه و همچنین محیط زیست بارها مورد تاکید کارشناسان بوده است. بنابر این گزارش، از این رو ریچارد آلنبای، هنرمند انگلیسی در ابتکاری جالب به گوشزد کردن این معضل مهم پرداخته است. افزایش میزان ساخت و سازها و بی توجهی به مسائل زیست محیطی در امارات باعث شده تا اکو سیستم این کشور بیش از پیش در نعرض تهدید قرار داشته باشد و فعالان محیط زیستی را نگران کند. نخستین ساختمان بتونی سی سال پیش در دبی ساخته شد و این شیخ نشین در مدت کوتاهی به مدد دلارهای نفتی شیوخ ثروتمندش، به یک قطب اقتصادی و توریستی در جهان تبدیل شد و سراسر آن پر شده از برج ها بلند بالا و آسمان خراش های عجیب و غریب. این هنرمند انگلیسی که با توجه به این مسئله و بی توجهی ثروتمندان عرب به اهمیت مسائل محیط زیستی در مجموعه ای از تصاویر تامل برانگیز آینده محیط زیستی این کشور حیات وحش آن را به تصویر کشیده است. گفتنی است، تصاویر زیر توسط این هنرمند انگلیسی ساختته شده است.