وقتی نمی تونیم امنیت خودمون و اون حیوون بیچاررو تامین کنیم چرا به خودمون اجازه می دیم این بلا رو سرش بیاریم..