این پرندگان در گروه‌های 5 تا 30 تایی به این سو و آن سو می‌روند، و در صورت بروز مضیقه غذایی رفتار مهاجرتی از خود نشان می‌دهد. این پرندگان در سراسر جنوب، مرکز و شرق آفریقا یافت می‌شوند.

[IMG]http://up.mihanpet.ir/images/8x7pqq***t99rbxynphq.jpg[/IMG]

http://khabaronline.ir/detail/237666/science/nature