این پرندگان در دشت‌های خشک جنوب صحرای آفریقا زندگی می‌کنند. این گونه درنا با باد کردن کیسه قرمز زیر گلوی خود آوایی ایجاد می‌کنند که صدای بوق‌مانند آن متفاوت از صدای شیپورمانند سایر گونه‌های درنا است.منبع:خبر آنلاین

http://www.khabaronline.ir/detail/237666/science/nature