پزشک معالج ببرماده سيبريايي:
ببرماده اضافه وزن دارد
ايرن – محمد محمد پور: پزشک معالج ببر ماده سيبريايي گفت:" ببر ماده از نظر باليني در شرايط مناسبي به سر مي برد."

[IMG]http://up.********.com/images/jermr7texb8i69eyv1fp.jpg[/IMG]
به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، سيامک مسعودي افزود:" ببر ماده هيچ مشکلي ندارد و خوشبختانه، اشتهايش نيز بيشتر شده به طوري که کمي اضافه وزن هم پيدا کرده است."
وي در گفت و گو با ايرن ادامه داد:" قصد داريم نمونه برداري ديگري از اين ببر انجام دهيم ."
مسعودي با اشاره به اينکه ببرماده سيبريايي هم اکنون در شرايط قرنطينه به سر مي برد، خروجش از اين شرايط را منوط به نظر کارشناسان دانست.