شمار آهوان مياندشت از 270 رأس به 597 رأس رسيده!
جورابچيان: انتقال طعمه يوز از شيراحمد به مياندشت "فعلا"منتفي است
ايرن – محمد محمد پور: مدير پروژه حفاظت از يوز آسيايي اعلام کرد که "فعلا" ضرورتي براي انتقال آهو از زيستگاه شيراحمد به زيستگاه مياندشت وجود ندارد.


[IMG]http://up.********.com/images/zeesnrb2gc5byxnze6.jpg[/IMG]

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران،جورابچيان افزود:" خوشبختانه طعمه يوز در زيستگاه مياندشت افزايش يافته و در حال حاضر ضرورتي براي انتقال آهو به مياندشت ديده نمي شود."
وي در گفت و گو با ايرن خاطر نشان کرد:" شمار آهو در مياندشت طي دوسال اخير رشد فوق العاده اي داشته به طوري که از 270 رأس در سال 87 به 597 رأس در سال 89 رسيده است."
جورابچيان با اشاره به اهميت طعمه يوز براي حفظ اين گونه ارزشمند جانوري که به شدت در معرض خطر است،گفت:" همواره روي اين نکته تأکيد داشته ام که کمبود طعمه يکي از مهمترين چالش هاي پروژه يوز است اما خوشبختانه در مياندشت اوضاع فعلا مساعد است."
پيش از اين قرار بود که حدود 400 رأس از زيستگاه مياندشت به شيراحمد منتقل شود.
ارديبهشت سال گذشته جورابچيان گفته بود: "شرايط اقليمي، ‌کمبود ميزان بارندگي و نامناسب بودن زمان بارش‌هاي صورت گرفته در منطقه شيراحمد باعث کاهش توليدات علوفه‌اي خوش خوراک آهوان شده و همين امر مي‌تواند در تابستان سال جاري آهوها را با مشکل تغذيه و بيماري مواجه سازد که پيشنهاد شده با توجه به اينکه زيستگاه‌هاي يوزپلنگ ايراني نيز از نظر طعمه هاي يوز در وضعيت نامناسبي به سر مي برد 300 تا 400 آهو به استان‌هاي خراسان شمالي و سمنان منتقل شود. "