مرگ ببر ماده سيبريايي تکذيب شد
ايرن: خبرمرگ ببرباقي مانده روس که ديشب به عنوان يک شايعه و با اشاره به عدم تائيد محتواي آن توسط مقامات مسئول در ايرن درج شده بود، خوشبختانه تکذيب شد.

[IMG]http://up.********.com/images/2rc65luejd8ddr97f7q.jpg[/IMG]به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، حسين محمدي مدير کل دفتر حيات وحش و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تکذيب اين شايعه اشاره کرد که اين ببر در حال حاضر زنده بوده و در بخش ديگري از باغ وحش ارم به صورت قرنطينه نگهداري مي شود.